Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για μια προσφορά απ το DRCS Κομοτηνή.
Για το τι είναι το DRCS καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τηλέφωνο επικοινωνίας θα βρείτε στην φωτογραφία που ακολουθεί.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.