ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: http://www.ktelrodopis.gr/

ΤΗΛ.25310-22912

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΘΗΝΑ : 8:30, 20:30

ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 9:30, 19:30

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : 5:3O (εκτός Κυριακής), 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:00, 18:00, 20:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 8:30, 11:30, 14:30, 16:30, 18:00 , 19:30 21:00, 23:30.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΚΑΒΑΛΑ : 7:00, 10:15, 14:30, 19:00

ΚΑΒΑΛΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 8:30(εκτός Κυριακής), 11:30, 16:00, 20:30

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΙΑΣΜΟΣ-ΞΑΝΘΗ : 6:30, 8:30,12:45,16:00 (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΛΑΓΟΣ-ΞΑΝΘΗ: 9:30,11:15,14:00,17:00,20:30 (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

(ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ: 6:30, 9:30, 8:30, 11:15, 12:45, 14:00, 16:00, 17:00, 20:30)

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ: 8:30,11:15,14:20,15:30,17:00,19:30)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 6:00, 7:15, 10:00, 13:40, 14:40, 15:40, 17:00, 19:OO

(ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:30, 10:00, 11:00, 13:40, 14:40, 15:40, 17:00, 19:10)

(ΚΥΡΙΑΚΗ: 7:30,11:00,14:20, 16:00, 19:00)